Болест на Гаре
ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.
КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: 1893г. Гаре описва склерозираща форма на остеомиелит, която причинява раздуване и задебеляване на костта, но без супурация, секвестрация или образуване на фистула(1). Заболяването засяга деца и възрастни, прогресира бавно като предизвиква локално увеличаване и чувствителност на даден костен участък
ЕТИОЛОГИЯ: Типичната рентгенологична картина при това заболяване показва реактивна склероза и добре видими слоеве от субпериостална кост. В склеротичната зона могат да се наблюдават цистични промени, но секвестри не се срещат често. Костната сцинтиграфия с Technecium-99m показва повишено натрупване в късна фаза (3). За да се избегне грешка с неоплазмен процес е важно да има хистологично и където е възможно бактериологично потвърждаване на диагнозата. Хистологичната картина е типична за хроничен остеомиелит с образуване на нова кост и зона на некроза (8). Позитивна бактериологична посявка се среща рядко (9).
КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ: Фузиформентото задебеляване или повишаване на костната плътност с неизвестен причинител се приема за форма на хроничен несупуративен остеомиелит. Сега това заболяване се нарича първичен хроничен склерозиращ остеомиелит (3). Това е радко срещано състояние. Често пъти поради постепенното си начало и радиографската картина на раздуване и склероза на костта и липсата на симптоми на остър сепсис остеомиелитът на Гаре може да се сбърка със сарком на Юинг или остеосарком(4). Остеомиелитът на Гаре се среща често в мандибулата (2).
ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:
ЛЕЧЕНИЕ: Лечението на склерозиращия остеомиелит на Гаре се провежда индивидуално. Консервативното антибиотично лечение обикновено води само до временно преминаване на болката. Понякога биопсията с отварена на медуларния канал има лечебен ефект. В по-тежките случаи за пълното излекуване се налага сегментна резекция или тотална резекция на засегнатата кост (6).
източник: http://www.raredis.org/?p=1050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *