Болка
“Международната асоциация за изучаване на болката” я определя като: “неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с актуално или потенциално увреждане на тъканите. Тя е най-ранният симптом на увреда на тъканите или на заболяване”.
Информацията от болковите рецептори се пренася чрез гръбначния мозък до главния мозък. Рецепторите са разположени, както по кожата, така и по всички вътрешни органи, стави, кости, сухожилия, мускули, зъбната пулпа, съдове, мозъчни обвивки. Като защитен механизъм на тялото, болката предизвиква физична реакция, насочена срещу болезненото усещане. Тя е и механизъм на обратна връзка, свързан с обучението.
Разновидности
Острата или ноцицептивна болка се причинява от прекомерното дразнене на болковите рецептори и аферентните сетивни пътища на периферната нервна система от различни фактори:
  1. механични (травма, порезна рана, разтягане на сухожилие или мускул)
  2. термични (изгаряне, измръзване)
  3. химични
  4. възпалителни (артрит, миозит, неврит, полиневрит и др.)
Тъканната увреда от възпалително, механично, химично или термично естество се съпровожда от освобождаване на различни алгогенни субстанции.
Невропатичната болка се различава от ноцицептивната, т.к. включва нарушение в невронната структура.
Съществува и централна болка, която се генерира в мозъка поради някаква форма на лезия и е трудна за лекуване. В много редки случаи е възможно болката да е породена от психично заболяване.
Острата и хроничната болка се определя по степента на нейната продължителност. Острата трае минути, часове, до няколко дни, като е по-лесна за лекуване. Обикновено се причинява от повреди в меките тъкани, инфекция или възпаление. Третира се с неопиоиден аналгетик (например ибупрофен).
Хроничната болка може да няма конкретна причина или да е свързана с развитие на определено заболяване. Понякога такава болка има психосоматична или психогенна причина. Към хронична болка обикновено се отнася такава, която продължава над 6 месеца. Причината, степента и силата, както и специфичните симптоми варират. Понякога неуспешното лечение на острата болка може да доведе до хронична.
Болката може да се раздели според източника и свързаните ноцицептори:
  1. Повърхностна болка причинява се от нараняване на кожата или покривните тъкани (порязване, одраскване, изгаряне). Кутанните рецептори окончават точно под кожата и поради високата концентрация на нервни окончания, стимулирането им води до точно локализирана и краткотрайна болка.
  2. Соматична болка идва от сухожилията, ставите, костите, кръвоносните съдове, както и от самите нерви. Детектира се от соматични ноцицептори. Поради оскъдния брой рецептори по тези места, болката е слабо локализирана и притъпена, и продължава по-дълго от повърхностната. Причинява се от навяхвания, изкълчвания и счупвания.
  3. Висцерална болка е от вътрешните органи. Висцералните ноцицептори са локалиазирани в органите и телесните празнини. Те са с много ниска концентрация и болката обикновено е много продължителна и по-силна от соматичната. Локализацията ѝ е изключително трудна. Често усещането за висцерална болка е локализирано в отдалечена от нараняването област. Напр. при миокардна исхемия усещането може да възникне под формата на тежест в областта на гръдния кош или болка в лявото рамо, ръка и дори длан. Тази болка може да се обясни с факта, че висцералните болкови рецептори могат да възбудят и неврони в гръбначния мозък, които се възбуждат от рецептори в покривните тъкани.
  4. Невропатична болка възниква в резултат от заболяване или нараняване на самата нервна тъкан. Това може да наруши способността на сетивните неврони да предават информацията към таламуса коректно. Мозъкът интерпретира болкови стимули, за които няма очевидна причина. Болката може да възникне и в отсъствието на конкретно нараняване, ако самите ноцицептори и сетивните пътища не функционират правилно.
  5. Фантомна болка в крайниците e усещане за болка от ампутиран крайник или от крайник, чиято чувствителност е прекъсната
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *