Владеенето на чужд език може да помогне при инсулт
Ново изследване установи, че хората, разговарящи на два или повече езика, се справят далеч по-добре с последствията от инсулт, който се оказва, че влияе много по-малко на конгитивните им способности, за разлика от онези, които не владеят чужди езици.
Изследователите под ръководството на доктор Суварн Алади, порфесор по неврология в Националния институт за умствено здраве и неврологични науки в Бангалор, са изследвали преживели инсулт пациенти от Хайдарбад – град, в който по-голямата част от населението говори на два или повече езика, без зависимост от нивото на образование и социалния статус. Изследователите са наблюдавали 608 пациенти в продължение на 2 години, сравнявайки 353 билингвални с 255 моноезични пациенти. Изследването е показало, че 40% от билингвалните пациенти изцяло възстановяват конгитивните си функции след инсулт в сравнение с 20% от моноезичните участници в изследването. 
Учените обясняват това с ефекта на обучение на мозъка, подобно на това, както плуването например влияе за укрепването на тялото. Обучението с езици във всяка възраст дава на мозъка мощна тренировка, но и другите конгитивни „упражнения“ от сорта на решаване на пъзели или свиренето на музикални инструменти може също да повлияят положително за по-успешното възстановяване след прекаран инсулт.
източник: http://fresh-science.com/vladeeneto-na-chuzhd-ezik-mozhe-da-pomogne-pri-insult/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *