Защо Кан ТЕРАПИЯ

Защо КАН ТЕРАПИЯ?

РЕЗЮМЕ: Кан Терапия ( масаж ) е метод разработен от автора на тази статия, на базата на дългогодишния му опит в приложението на неконвенционалните методи в условията на конвенционалната рехабилитация. Метода се ползва с техническото наименование „ Неконвенционална Рехабилитация“. Характерезира се с широка адаптивност, благодарение на факта, че е конструиран в три основни модула ( етерично- маслен; корективен и вауум- рефлекторен). В приложението му се използва потенциала само на природни средства и методологични подходи. Подчертани са подхода на постепенност и развитието на общата адаптивност чрез получаване на нестресова натренираност. Акцентира се на моментния индивидуален подход. Изхождаме от анатомо-физиологичната концепция, че всеки индивид е динамична величина, което налага индивидуален подход от практикуващия Кан Терапия, не само по отношение на индивидуалния хабитус, но и по отношение на състоянието на потребителя в конкретния момент.
След изготвянето на подробен консултационен лист и извършване съответните мероприятия по отношение на рехабилитационен анализ на състоянието се планират краткосрочни и дългосрочни програми, които включват и специфични упражнения, подобряващи общата функционалност на таза, гръбначния стълб и периферните ставни съчленения.
В метода Кан Терапия активно се използва масажен продукт „Кан Крем“ за мултиплициране на постигнатите резултати. Той е приложим както през целия курс на рехабилитация, така и като контактно вещество при множество други физикални процедури. Масажния крема е изцяло на билкова основа, от естествени съставки. Някой от модулите в Кан Терапията се извършват изключително с този продукт, за да се гарантира успеваемост.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Неконвенционална медицина; Неконвенционална рехабилитация; Остеопатия; Мануална терапия; Рефлексотерапия; Ароматерапия; Етерични масла; Масаж; Холизъм.
УВОД: В началото на XXI век човечеството е изложено под въздействието на редица негативи, появили се като резултат от трите основни фактора водещи до състояние на болест: неправилно натоварване на ОДА ( опорно- двигателен апарат), нерационално хранене и разбира се стрес. За да се справим с този казус ние търсим алтернативи, които да ни дадат възможност за адаптация към новите условия на живот, които ни налага Ерата на високите технологии. В процеса на търсене все повече се обръщаме към нашето изконно начало, към добрата, стара ПРИРОДА. Все повече осъзнаваме, че е невъзможно и недопустимо да скъсаме пъпната връв, което би ни обрекло на явна гибел. Дали е възможно това? Дали не сме се отдалечили твърде много от нашето естество, от нашето съкровено начало? Търсейки отговори на тези въпроси ние постоянно се допитваме до старите нековенционални методи, пречупвайки ги през една научнообоснована призма, извличайки тяхната есенция и адаптирайки ги към съвременните схващания, съвременния начин на живот и т.н. Въпреки, че тези методи постоянно са игнорирани по ред причини, ние виждаме в тях основите на съвременната Медицинска Рехабилитация, Кинезитерапия и Ерготерапия.
Реални ли са те като методики? Дали не са отзвук от древния шаманизъм? Имат ли приложение в съвременния свят? Могат ли да се компилират принципите на старите методи със схващането на съвременната медицинска практика? На тези въпроси ще можем да си отговорим едва когато древните методи се подложат на задълбочен научен анализ ( към което се стреми Кан Терапия)! Едва тогава ще съумеем да извлечем максимална полза от тях, което, мисля, е много по- приемливо и разумно от това, да ги отричаме с лека ръка, без никаква обосновка, давайки възможност да се развива криминогенната спекула с техните възможности.
В тази статия имаме за цел да демонстрираме един профилакто- терапевтичен метод
„ Неконвенционална рехабилитация“, правейки скромен опит да му придадем полагащата му се научност и аналитичност, избягвайки всякакви форми на мистификация. Метода Кан Терапия е компилат, свързващ Наука и Природа, конвенционална медицинска практика и алтернативен подход. Всички техники и методи включени в този вид масаж, изплуват от древните познания характерни за терапевтичния фолклор на много народи по света, но акцента е върху нашето национално терапевтично богатство. Техниките са адаптирани към принципите на съвременната рехабилитация. В начина на изпълнение и прилагане , се подчертава АВТОРСКИЯ подход и специфика, които дават не само една категорична автентичност на метода, но и мултиплицират неговата ефективност.
Кан Терапия се ползва и с квантово обяснение на формите на въздействие, стремейки се да направи едно по всеобхватно обяснение на смисъла и идеите заложени в общата концепция и детайлите .

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕННОСТИ

1). ОРГАН НА ОБОНЯНИЕТО– представлява периферен апарат на обонятелния анализатор. Разполага се в слизестата покривка на носа, в горната му част. Тази част от лигавицата на носа се отличава от останалата му вътрешна повърхност по това, че е по-плътна и дебела и съдържа огромно количество обонятелни жлези.
Епитела на лигавицата е изграден от три типа клетки: обонятелни, опорни и базисни. Обонятелните клетки имат вретеновидна форма и завършват на повърхността на лигавицата с обонятелно мехурче и реснички. Противоположния им край продължава в нервно влакно. Тези влакна съединявайки се в снопче образуват обонятелния нерв. Те навлизат в черепната кухина през отворите на решетъчната кост, предават дразненето на първичните центрове на обонянието, а от тук и към коровите представителства на обонятелния анализатор. Тези обонятелни рецептори са химиорецептори. Дразнят се от миришещи вещества предимно с органичен произход и малка големина на молекулата.Те възбуждат рецептора, като се адсорбират върху мембраната му и променят неговата йонна пропускливост.
ОБОНЯТЕЛНИ ЛУКОВИЦИ– Удължено овално тяло, разположено в предната част на обонятелната бразда, над решетъчната пластинка. Чрез аксоните на рецепторите дразненето преминава през тези образувания като сигнала се отвежда до различните нива на лимбичната система. Продължават в обонятелен сноп, който достига до предния обонятелен триъгълник.
2). ЛИМБИЧНА СИСТЕМА-Започвайки от обонятелните луковици, тази система включва филогенетично по-примитивни подкорови образувания, които образуват кръг около мозъчния ствол и морския кон. Анатомично по-важни структури са:
-обонятелния мозък (риенцефалон)- има отношение към емоциите и поведенческите реакции. Структурите му се разполагат по долната повърхност на челния дял на мозъка и основата на хемисферите около мозъчния ствол.
-бадемовидния комплекс ( Амигдала)- от тук изхождат еферентни влакна които достигат подхълмието(латерална, ветрална и преоптична област)
– водния кон ( хипокампус ) и неговите образувания- чрез неговите влакна системата се свързва с хипоталамуса.
3). ХИПОТАЛАМУС- Част от междинния мозък, свързана с висцералните, автономните и ендокринни функции, участващи в афективното и емоционално поведение. Разполага се под таламуса и се ограничава от стените на третото мозъчно стомахче. Въпреки малките си размери, подхълмието има множество и разнообразни връзки. Получава влакна от вторичния обонятелен и основния сетивен сноп, хипокамапалните образувания, таламуса, субталамичното ядро и много области на кората и челния дял. Същевременно изпраща влакна до вегетативните центрове на мозъчния ствол и гръбначния мозък, до ядра на таламуса, до неврохипифизата.
4). ЕНДОКРИННА СИСТЕМА:
5). КОЖА и подкожие.
6). Опорно- двигателен апарат ( кости; ставни свързвания; мускуло- лигаментарни структури).
7). Мозъчна кора ( рефлекторни представителства) и периферни рефлекторни находки.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА КАН ТЕРАПИЯТА!

Представете си, че вашето тяло е една изящна порцеланова чаша! Ювелирен шедьовър от оризов порцелан, украсен с най-брилянтната орнаментика която съществува! Но… Вие имате само тази чаша, за да приемате ежедневно от Божествената квинт- есенция, която поддържа Вашия живот! За съжаление, имаме тази лоша привичка да експлоатираме тази великолепна чаша на принципа на мечо Пух: „ Колкото повече…толкова повече“! Това разбира се създава условия този единствен съд да започне да се руши. В паниката си веднага ще започнете да търсите вещи реставратори, които да удължат нейната полезност! Слава Богу съществуват и такива специалисти! Намирате нужния Ви експерт, който компетентно и умело възстановява чашата, толкова сполучливо, че въобще не личи увредата. Но въпреки това, Вие можете да използвате тази чаша само по определен начин!
Ако приемате неправомерни питиета, тя отново ще започне да се руши и тогава вероятността да се рехабилитира ще е все по-нищожна. Трябва да промените начина на използване на тази скъпоценност!
С тази метафора исках да Ви насоча вниманието конкретно към целите на Кан Терапия, а именно: изчистване на негативни стереотипи, изграждане на полезни такива и по този начин увеличаване на общата адаптивност към външни стресори, които Ви въвеждат в състояние на болест. Тази неконвенционална рехабилитация прави възможно всичко това благодарение на гъвкавата си структура от три основни модула, споменати по-горе в текста.
1). Етерично- маслен- използва се потенциала на етеричните масла като билкови извлеци. Приложени със специфичната техника за Кан масажа се постига задълбочен психо- соматичен ефект, който има за цел да доведе организма до дълбока постурална релаксация. Тя от своя страна ще създаде модилируем субстрат , който можем да коригираме и изменяме със следващите мероприятия.
2). Корективен модул- прилагат се мануални техники, имащи за цел да се уравновеси мускулния дисбаланс, да се подобри функцията на ставите, като се балансира центъра на тежестта и биомеханичната координация между отделните части на гръбначния стълб, както и да се изградят пасивно нови двигателни модели.
3). Вакуум- Рефелкторен модул- в него приложение намират добрите стари вендузи, термопунктурното третиране и други рефлекторни стимулации. Целта е да се мултиплицира ефекта от предходните модули.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кан терапията не е панацея, но това не я прави по- малко значима в профилакто-терапевтичната практика. Тя е съчетание от най- древните лечебни методики и съвременен рехабилитационен подход, характеризиращ се с адаптивност, ефективност, комбинативност, неограниченост. Приложена по правилата на изкуството, от компетентен и отдаден на работата си масажист, тази неконвенционална рехабилитация може значително да подобри качеството на живот и да намали вероятността от тежки заболявания. Правилното изграждане на програма, гарантира търсените резултати.
В програмата се включват краткосрочни и дългосрочни мероприятия, в които се използват и трите основни модула. Постигнатите резултати се затвърждават от специално конструирани комплекси от упражнения, на които се обучават ползващите тази форма на рехабилитация. Тези движения трябва да се правят стереотипно, за да се осигури дългосрочност на постигнатите резултати. Крайната цел е да се преодолеят негативните стереотипи ( тези които ни разболяват) и да се подобри качеството на живот.
23.10.2016г. Автор: Николай Христов
Гр. София мед. рехабилитатор- ерготерапевт

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *