Тай- Дзи ( Великия Предел
За да усетиш сладостта първо трябва да вкусиш горчивото и лютото! Уважавай Учителя си. Само този който го уважава, уважава и цени себе си! Една планина е тясна за два тигъра! Художникът, и месарят, и музикантът, и поетът също владеят Кун-Фу- Перфектната работа- изисква безкрайни усилия, за да се постигне съвършенство! Изучи видимото търсейки невидимото! Чуй това, което няма звук! Научи всичко, а после всичко забрави! Без Мисъл! Всичко трябва да е станало част от тебе! Това е съвършенството! Научи Пътя, а после открий своя собствен! Не му давай име, защото е като водата( енергията ) ! Няма нищо по-меко от нея, въпреки това тя преборва скалата! Тя не се бори с препятствията, а тече около тях и ги обсебва- без форма и край- Истинския учител е вътре в нея!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *