Четирите комплекса с упражнения са насочени предимно за възстановяване на общото физическо състояние, функционалността на гръбначния стълб, както и за мултиплициране на резултатите при провеждане на профилактика или лечение с неконвенционалната рехабилитационна система ” Кан Терапия”. Упражненията са конструирани на базата на източни лечебни упражнения, които са адаптирани към основни концепции на съвременната рехабилитация. Изпълнението в клиповете е с общо-развиващи характеристики. При изучаване на упражненията е желателно да се консултирате с Вашия Кан терапевт, който да направи адаптация към вашето индивидуално състояние, както и да прецени дозировката и схемата на усвояване на комплексите. Желая Ви ползотворни занимания с Кан упражненията. Н.Х.

Кан Терапия 1 комплекс

Кан Терапия 2 комплекс

Кан Терапия 3 комплекс

Кан Терапия 4 комплекс