Съзнанието направлява еволюцията?
Съзнание или материя – кое е първото? Съзнанието е висш продукт на материята, или съзнанието направлява и оформя материята? “Кокошката или яйцето?” – вечният философски въпрос.
Всъвремието съзнанието се смята за субпродукт на централната нервна система. От тази гледна точка съзнанието произлиза от физическото тяло. Повечето хора обаче, смятат съзнанието си за дефиниция на това кои са те самите, отвъд сложните решения, които взимаме всеки момент. Понякога дори можем да преживеем духовно пробуждане, което да промени живота ни.
Всеки човек може съзнателно да реши да се пробуди духовно и да насочи съзнанието си към самия себе си. Как тогава учени твърдят, че съзнанието е субпродукт?
Различна идея сред изследователите на съзнанието, водеща началото си още от 70-те, предполага нова дефиниция за съзнанието, къде и как се намира, а отговорите на тези въпроси могат да променят съдбата на човечеството. Тази нова-стара идея се основава и на провала на невролози и психиатри в обясненията за съзнанието.
Философите се занимават със съзнание от зората на човечеството, но истината е, че повечето учени просто се надяват един ден отнякъде да изскочи доказателството за физическо му обяснение.
Една от най-вълнуващите теории е тази за Квантовия разум, според която съзнанието формира и поддържа реалността. Това е напълно противоположно на разпространеното схващане. Съзнанието е един вид инструмент, с който можем да променяме реалността, чрез решенията които вземаме.
Според интерпретация на Ричард Докинс /Richard Dawkins/ на теорията на Дарвин за еволюцията на съзнанието, то ни е дало предимство в борбата за оцеляване от еволюционна перспектива. С други думи способността ни да планираме, действаме и мислим креативно е позволило на човешкия вид да оцелее въпреки заплахите.
Ако идеята на Докинс, че биологията контролира съзнанието е вярна, тогава не би трябвало стреса да влияе на биологията ни, нито бихме могли да понижаваме кръвното си налягане чрез релаксиращи техники. Днес е известно, че чрез избора на определени на убеждения и вярвания можем да повлияем на здравето си.
Допълнителни доказателства предоставя професор Джеймс Беклър /James E. Beichler/, според когото съзнанието не само че влияе на физическите ни тела, но и има способността да направлява еволюцията на вида. Беклър показва доказателства, че връзките между невроните в мозъка се променят със самото мислене, при това постоянно. Така съзнанието е активно, то моделира материя, а не обратно.
Според съвременни проучвания, ДНК може да се променя дори само чрез медитация.
Многобройни проучвания доказват, че мозъкът е в състояние да променя ДНК чрез процес, наречен епигенеза. Ако съзнанието може да промени генетичната ни идентичност и тези промени се предадат на поколението, значи наистина съзнанието може да повлияе върху еволюцията ни като видове.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *