Тетрахроматизъм – да видиш невидимото

Как ли би изглеждал светът ако можехме да видим невидимото?

Хората, с всичките научни и технологични постижения, ние често се смятаме за най-великите във вселената. Но около нас съществува скрито измерение, което рядко забелязваме. Живеем в свят, в по-голямачта си част невидим за нас, защото очите ни единствено виждат малка част от електромагнитния спектър – видимата светлина.
Светът около нас е изпълнен с енергия – електромагнитни вибрации и лъчения, които не можем нито да видим, нито да усетим. Това е и причината поради която създаваме технологии, да ни позволят да опознаем дори невидимото – инфрачервена и ултравиолетова светлина, рентгенови лъчи, радио и микровълни, та дори и носещата радиовълна на рутера. Как ли би изглеждал светът, ако можехме да видим всичко това?
Електромагнитен спектър2
През XVII век великият физик и математик Исак Нютон, експериментирайки с оптика, за първи път използва думата „спектър“ за да опише ефекта на призмата, разделяща бялата светлина на съставните и цветове. Тогава Нютон разбира, че съществува цял един друг свят около нас, който не можем да видим с очите си.
За разлика от множество животни и насекоми, нормалното човешко око вижда само определени дължини на вълните в електромагнитния спектър. Съществуват специфични цветови вариации, които не можем да видим, но животните забелязват съвсем естествено. Така например пчелите виждат ултравиолетова светлина, с което идентифицират цветята. Цветчетата на повечето растения имат доста отчетлива окраска в ултравиолетовия спектър, контрастна сърцевина, която пчелите използват като маяк. Дори повече – миналогодишно проучване разкри, че цветя и пчели могат да комуникират помежду си чрез био-електро-магнетизъм. По подобен начин птици и други животни могат да засичат и използват земните магнитни полета за навигация.
Използвайки магнитоцепция много същества усещат магнитните полета за определяне на посока, височина и местоположение – например птици, костенурки, риби, лисици и дори някои микроорганизми. Мигриращи птици като червеношийката, могат да бъдат объркани от електромагнитни смущения.
Елени и други стадни животни избягват електрическите кабели по време на прехода си. Според учените, това най-вероятно се дължи на способността на тези животни да виждат много повече от видимата светлина. Предполага се, че елените виждат кабелите като страховити, ужасяващи линии, избухващи в пламъци и ярки светлини. При това положение не е учудващо, че животните стоят надалече от индустриалния ни свят.
Смята се, че художникът импресионист Клод Мона след операция от катаракта през 1923 година започва да усеща цветове от ултравиолетовия спектър, в резултат на което картините му леко се променят. След операцията, картините му на водни лилии имат син оттенък – неговото визуално усещане е за свят с добавена ултравиолетова светлина.
Кончита Антико [Concetta Antico] е австралийска художничка, която притежава рядък генотип, който я прави тетрахромат. Тя има четвърти рецептор в очите си, благодарение на което вижда 99 милиона цвята повече от другите хора. Изключителното й цветно творчество, пъстро представя нейното възприятие.
Хора твърдят, че виждат или усещат биополетата на живите организми, или така наречената аура. За сега единствената подкрепа за това е кирлиановата фотография, която позволява да се улови изображение на електромагнитните разряди в пространството около живите организми. Подобно изображение на човек показва точно това, което по-рано се описва като аура.
Всичко това е една малка част от чудесата, които ни убягват от полезрението. С прогреса на науката и технологиите, нашите очи се отварят все по-широко, по начини позволяващ да придобием представа за невероятния невидим свят около нас. Да виждаме, чуваме и усещаме неща, които иначе не можем.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *