Учени: Доказано е, смърт няма!
Животът след смъртта е една от най-големите мистерии на човечеството, но след ново откритие учени твърдят, че смъртта не съществува, само тялото умира, пише „Вечер“.
Според Стюард Хамерхоф от Университета на Аризона съзнанието продължава да живее на квантово ниво. Британският физик Роджър Пенроуз задълбочава още повече и твърди, че той и неговият екип са намерили доказателства за това, че микротубулите (клетъчни компоненти на цитоскелета) са основани на протеини, които носят квантова информация на субатомно ниво.
Пенроуз твърди също така, че когато човек умре, тази квантова информация се освобождава от микротубулата и изтича в пространството.
Ако човекът обаче оживее, квантовата информация се пренася назад в микротубулите и тя често предизвиква усещането за близка смърт.
Според учения от Института за физика в Мюнхен Макс Планк, физическата вселена, в която живеем е само нашето възприятие и, когато телата ни умират, предстои вечността.
Д-р Ханс Дур изтъква: „Това, което смятаме за тук и сега, този свят, това е всъщност материалното ниво, на това, което можем да възприемем. Този свят има корени. Така нашите животи са свързани със следващия живот. Тялото умира, но духовното квантово поле продължава да живее. Така че всички сме безсмъртни.
Д-р Кристиан Хелвинг от Института за биологична химия добавя: „Нашите мисли, волята, съзнанието и чувствата показват особеностите, които биха могли да се нарекат духовна същност. Нито една природна сила като гравитацията например, не може да бъде духовно определена. “
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *