Аутизмът не е само в мозъка
Разстройствата от спектъра на аутизъм са състояния, характеризиращи се с нарушени социални способности, повторяемо поведение и непривични реакции към сензорни стимули. Учените откриват, че подобни състояния не са изцяло резултат от дефекти при развитието на мозъка, което е теория, развивана с години.
Учените смятат, че поне някои от ефектите на аутизъм и подобните заболявания се дължат не само на мозъка, като дори могат да бъдат засегнати периферни нерви, които изпращат сензорна информация от крайниците към мозъка. Това означава, че и други части от нервната система могат да са отговорни за това как засегнатите усещат и реагират на стимулиране.
Новото проучване е направено от Дейвид Гинти (David Ginty) от университета Харвард, и е извършено върху мишки. Целта на изследването е проследяване на няколко генетични мутации, които често се откриват при хора, засегнати от аутизъм.
Две от тези вариации оказват ефект върху гените Mecp2 и Gabrb3. И двата гена е известно, че влияят на синаптичната функция на мозъка, което ги прави важни за комуникацията на невроните. Вариациите обикновено се откриват при хора, страдащи от аутизъм.

„Въпреки, че знаем за няколко гена, асоциирани с аутизма, основна задача беше да открием къде в нервната система се случва проблем. При модифицираните мишки тези мутации са само в периферните сензорни неврони, които засичат леки докосвания по кожата, и така показахме, че мутациите са задължителни и необходими за създаването на мишки с нетипична свръхчувствителност към допир.“ – казва Гинти.

Когато мишките притежават конкретните мутации, те не могат повече да използват усещането за допир за навигация около различни обекти, и реагират по различен начин на полъх по врата. Базирано на тези наблюдения, учените правят заключението, че модифицираните мишки усещат докосване по напълно различен начин.
След това се изследва как мутациите влияят на социалните взаимоотношения, като смесват мишките с нормални такива и наблюдават колко често излизат на открито. Модифицираните мишки показват по-висока тревожност, в сравнение с нормалните мишки. Учените смятат, че това може да се дължи на промененото им усещане за допир.
Така учените откриват, че аутизмът и свързаните с него проблеми може да не е изцяло в мозъка. Вместо това генни мутации могат да направят страдащите наистина да усещат света по различен начин, дори и на чисто физическо ниво.
Можем да си представим, че усещането за допир има степени. Ако при нормалните хора то е на ниво 5, при хората с аутизъм то е на 10, което прави ежедневието изключително трудно и дори хаотично. Учените смятат, че тази степен се контролира от гените, а не от мозъка.
Важно е да се отбележи, че изследването е правено върху мишки. Резултатите са обещаващи, но е необходимо да се направи и проучване при хора, за да може да се търсят варианти на бъдещо третиране.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *