Генетичните аномалии са най-тежкото родителско наследство
Все още не е по си­ли­те на съв­ре­мен­на­та на­у­ка да поп­ра­ви греш­ки­те в чо­веш­ки­те ге­ни, ма­кар че уче­ни­те ве­че са съв­сем близ­о.
източник: http://www.blitz.bg/article/6724

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *