Какво е общото между мозъчната тъкан и вселената

Разпределението на мозъчната тъкан и материята във Вселената се подчиняват на едни и същи закони.

В Даоизма, човека е разглеждан като малка вселена, микрокосмос. А в съвременните изследвания все по-често се посочва връзката между мозъка и вселената. Оказва се, че също много си приличат и по структура. На снимки може да се види връзката в разпределението на материята. Проучване, направено от Димитрий Крюков от университета в Калифорния, показва съвпадението между невроните в мозъка и връзките между галактиките във вселената.
Учените създали компютърна симулация, която показва вселената като субатомни частици от време-пространство. Симулацията добавяла нови частици в процеса на развитие на вселената. Връзките, възникващи между материята в галактиките са много подобни на начина, по който невроните се свързват в мозъка. Според заключенията от проучването, се прави предположение за един фундаментален закон, по който се създават връзките и материята.
вселената

Разпределения на материята във Вселената

Според учените черните дупки например, съответстват на клетъчното ядро. Така наречения хоризонт на събитията на черните дупки, позицията, от която няма измъкване поради огромната гравитация на черната дупка, прилича на мембраната на клетъчното ядро.
мозъчната тъкан

Симулация на повтарящи се връзки от мозъчни клетки

Хоризонта на събитията има два слоя, както и мембраната. Така както хоризонта на събитията спира излизането на всичко, което вече е влязло, така и мембраната отделя клетъчни течности, предотвратявайки смесването им, и регулира обмяната между вътрешността на ядрото и околната среда. И черните дупки, и клетъчните ядра, излъчват радиация.

„Почти всичко, което съществува в макрокосмоса е представено в биологични клетки, като микрокосмос. Можем да си представим, че вселената е една клетка.“ – обобщава Крюков.

източник: http://fresh-science.com/kakvo-e-obshtoto-mezhdu-mozachnata-takan-i-vselenata/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *