Кан Терапевти

Първи модул на обучение (степен) Етерично- маслен модул: Изучават се принципите на приложение на етеричните масла; анатомо-физиологичен субстрат ангажиран от ЕМ, Физикални методи за приложението им, принципи на смесване и дозиране. Етерично- маслен масаж в Кан Терапията!

Втори модул на обучение (степен) Мануално – корективен модул: Използват се специфични техники на мануалната терапия, миофасциално масиране, ПИР, и други мануални техники. Цели постигане на динамичен баланс и подобряване на функционалността на ОДА.

Трети модул на обучение (степен)Вакуум- рефлекторен модул:  Използват се принципите на рефлекторната стимулация, като се прилагат различни натурални средства за рефлекторно въздействие.

Подробно описание на всички модули в метода Кан Терапия може да намерите

ТУК


Дипломирани Кан Терапевти от Школа по масаж “Св. Никола”, имащи право да практикуват Кан Терапия !

Адреана Димитрова Димитрова

Адреана Димитрова Димитрова

Кан Терапевт 1-ва степен

град Бургас

Александър Димитров Данчев

Александър Димитров Данчев

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

град Павел баня; х-л Севтополис

Антон Иванов Иванов

Антон Иванов Иванов

Кан Терапевт 1-ва степен

Град Димитровград

Венеция Ганчева Йорданова

Венеция Ганчева Йорданова

Кан Терапевт 1-ва степен

Град Сандански

Галина Маркова Стефанова

Галина Маркова Стефанова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Павел Баня

Георги Венциславов Йорданов

Георги Венциславов Йорданов

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Гр. София

Георги Димитров Терзиев

Георги Димитров Терзиев

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Сливен

Георги Петков Янакиев

Георги Петков Янакиев

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. София

Даниел Благоев Колев

Даниел Благоев Колев

Кан Терапевт 1-ва степен
Даниела Бойкова Манолова

Даниела Бойкова Манолова

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. Елена

Даниела Димитрова Данчева

Даниела Димитрова Данчева

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

град Павел баня; х-л Севтополис

Димитър Спасов Бакарски

Димитър Спасов Бакарски

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Павел Баня

Добринка Симеонова Иванова

Добринка Симеонова Иванова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

град Варна

Донна Радославова Колева

Донна Радославова Колева

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

град Павел баня; х-л Севтополис

Елица Живкова Стайкова

Елица Живкова Стайкова

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. Димитровград

Емил Борисов Андреев

Емил Борисов Андреев

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. Димитровград

Емилия Василева Владимирова

Емилия Василева Владимирова

Кан Терапевт 1-ва и 3-та степен

Град Козлодуй

Иванина Петкова Стойкова

Иванина Петкова Стойкова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Казанлък

Ивона Ивайлова Ангелова

Ивона Ивайлова Ангелова

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. Самоков

Илиян Юлиянов Александров

Илиян Юлиянов Александров

Кан Терапевт 1-ва степен

град София

Каролина Николаева Христова

Каролина Николаева Христова

Кан Терапевт 1-ва степен

Град София

Красен Манолинов Касамарков

Красен Манолинов Касамарков

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Павел Баня

Кристиян Александров Златков

Кристиян Александров Златков

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра; 3-та и 4-та степен

гр. София ул." Партений Нишавски" 10 Фитнес център Belize гр. Благоевград

Любомир Петров Любомиров

Любомир Петров Любомиров

Кан Терапевт 1-ва и 2-ра степен

гр. Лясковец- България гр. Париж- Франция

Недялка Кирилова Миронова

Недялка Кирилова Миронова

Кан Терапевт 1-ва степен

град София

Николай Валентинов Кьосев

Николай Валентинов Кьосев

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра; 3-та и 4-та степен

гр. София; гр. Марикостино

Николай Росен Митев

Николай Росен Митев

Кан Терапевт 1-ва степен

град Бургас

Октай Мюрсел

Октай Мюрсел

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град София

Петя Койчева Коева

Петя Койчева Коева

Кан Терапевт 1-ва и 3-та степен

град Павел баня; х-л Севтополис

Пламен Начев Найденов

Пламен Начев Найденов

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра; 3-та и 4-та степен

гр. Плевен гр. Козлодуй

Преслава Божидарова Николова

Преслава Божидарова Николова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра; 3-та и 4-та степен

Град София

Светлана Миткова Младенова

Светлана Миткова Младенова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра; 3-та и 4-та степен

Град София

Силвия Петруняшева

Силвия Петруняшева

Кан Терапевт 1-ва степен

град Радомир; град Варна

Таня Александрова Чепанова

Таня Александрова Чепанова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

Град Свищов

Ташо Ташев

Ташо Ташев

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

х-л Севтополис гр. Павел Баня

Теодора Димитрова Драговска

Теодора Димитрова Драговска

Кан Терапевт 1-ва и 3-та степен

Град София

Тодор Борисов Бенчев

Тодор Борисов Бенчев

Кан Терапевт 1-ва степен

гр. Троян; гр. София

Фанка Христова Минкова

Фанка Христова Минкова

Кан Терапевт 1-ва; 2-ра и 3-та степен

х-л Севтополис гр. Павел Баня


Карта на кабинетите

Школа по масаж „Св. Никола“

 

 

Картографски данни
Картографски данни ©2018 Google
Картографски данниКартографски данни ©2018 Google
Картографски данни ©2018 Google

 

 

 

 

5 км

Карта
BT Map