Квантови физици: Безгранични са възможностите на човека във всичко
Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след милисекунди изчезва, пулсирайки отново и отново.
Няма нищо твърдо – такъв е светът на квантовата физика. Доказано е, че само мисълта ни позволява да събираме и удържаме заедно тези “обекти”, които виждаме в това постоянно изменящо се поле от енергия.
Но тогава защо виждаме човек, а не мигаща сгъстена енергия?
Нека си представим лента с филм. Това е сбор от кадри, които се движат със корост 24 образа в секунда. Кадрите са разделени от времеви интервали. Но благодарение на скоростта, с която един кадър сменя друг, възниква оптична измама и ние мислим, че виждаме непрекъснато движещо се изображение.
Сега да си спомним за телевизията
Електронно-лъчевата тръба на телевизора – това е просто тръба с множество електрони, които се удрят в екрана по определен начин и създават същата тази илюзия за форми и движение.
Ето какви са обектите във всеки случай. Ние имаме пет физически сетива – зрение, слух, осезание, обоняние и вкус. Всяко от тях има определен спектър – например кучето чува звуците в друг диапазон от нашия, змията вижда света в друг спектър и т.н.
Иначе казано нашите сетива възприемат околното море от енергия от определена ограничена точка и изхождайки от това, построява изображения. Това не е пълната и не е точната картина. Това е само една интерпретация.
Всички наши интерпретации са основани изключително на “вътрешната ни карта” на реалността, сформирана у нас, а не на обективната истина. Нашата “карта” е резултат от натрупания през живота опит.
Нашите мисли са свързани с тази невидима енергия и те определят това, което формира тази енергия. Мислите ни буквално събират от Вселената частица след частица, за да създадат физическия живот.
Да се огледаме  наоколо
Всичко, което виждаме в нашия физически свят, е започнало като идея – идея, която расте пропорционално според това как я споделяме и изразяваме, докато не порасте достатъчно, та след няколко етапа да стане физически обект.
Иначе казано:
Ние ставаме това, за което най-често мислим
Нашият живот става онова, в което най-силно вярваме. Светът, в буквалния смисъл, е наше огледало, което ни позволява на физическо ниво онова, което считаме за истина за себе си… докато не изменим гледната си точка.
Квантовата физика ни казва, че обкръжаващият ни свят не е нещо твърдо и неизменчиво, както ни се струва. Обратното – то е нещо непрестанно променящо се, построено на нашите индивидуални и колективни мисли. Това, което смятаме за истина, на практика е илюзия, почти нещо като цирков трик.

За щастие ние вече започнахме да разгадаваме тази илюзия и най-главното – започнахме да търсим възможности да я променим.

От какво са направени телата ни?

От девет системи – кръвообращение, храносмвилане, ендокринната ни система, мускулна, нервна, репродуктивна, дихателна, скелетна и отделителна система.

А те от какво са направени? От тъкани и органи. А от какво се състоят тъканите и органите? От клетки. От какво са направени клетките? От молекули. От какво молекулите? От атоми. От какво са атомите? От субатомни частици. Какъв е състават на субатомните частици? От ЕНЕРГИЯ!

Всички ние сме чиста енергия – светлина в най-красивото и разумно въплъщение. Енергията под повърхността постоянно се променя, но под контрола на могъщия ни интелект.

Всеки от нас е едно звездно могъщо човешко Същество.

Ако можехме да се видим под мощен електронен микроскпоп и да проведем експерименти над себе си щяхме да се удебим в това, че сме съставени от постоянно променяща се сгъстена енергия във вид на електрони, неутрони, фотони и т.н.

Така е и с всичко, което ни обкръжава. Квантовата физика ни казва, че именно актът на наблюдаването на обекта го заставя да бъде там и такъв, където и какъвто го виждаме.

Иначе казано – обектът не съществува самостоятелно от този, който го наблюдава! Така че нашите наблюдения, нашето внимание към нещо, нашето намерение буквално създава конкретния обект.

Това е доказано от науката

Нашият свят се състои от дух, разум и тяло. Всеки от тези три елемента изпълнява функция, която е уникална и недостъпна за останалите. Това, което виждат очите ни и усеща тялото ни, това е физическият свят, който ще наричаме Тяло. Тялото – това е ефект, създаден по някаква причина. Конкретната причина – това е мисълта.

Тялото не може да създава. То може само да усеща и да бъде сетивно – това е неговата уникална функция.

Мисълта не може да усеща. Тя може само да мисли, да създава и да обяснява. Тя се нуждае от свят на относителността (физическият свя, тяло), за да усеща себе си.

Тялото няма властта да създава, макар и да се внушава такава илюзия. Точно тази илюзия става причина за много разочарования. Тялото – това е просто резултат и не е в негова власт да стане причина или да създаде нещо.

Ключ в цялата тази информация се явява възможността да се научим да виждаме Вселената по друг начин, за да дадем въплъщение на всичко, което е нашето истинско желание.

 източник

One Comment

  • н.вълчев Reply

    Глупост която не подлежи на коментар, истини и глупост смесени в огромен Абсурд!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *