Ливански кедър

Cedrus Libani Barr

Кратко ботаническо описание

Красиво, величествено вечнозелено иглолистно дърво с височина от 25 до 40 m и до 11 m в диаметър. Ливанският кедър расте бавно, но е издръжлив. Най- фотофилният и устойчив на замръзване сред представителите на рода. Устойчив е на суша, невзискателен е към почвите, понася дори варовити такива. Стволът е покрит с тъмно сива напукана кора. Короната на младите дървета е с широкопирамидална (конусовидна) форма, при старите дървета е разпръсната, чадъровидна. Клоните развиват множество къси разклонения, гъсто покрити с игли, разположени почти в хоризонтална равнина. Дължината на клоните на ливанския кедър достига 20 m. Иглите са  30-50 бр. в китка. Те са твърди, къси (13-35 мм дълги), тънки (1 мм), извити или прави, остри, тетраедрични, тъмнозелени.

Шишарките са единични, светлокафяви, яйцевидни, леко вдлъбнати на върха, дълги от 8 до 10 cm и дебели от 5 до 7 cm. Люспите им са почти вдървени, четириъгълни, покрити с копринени власинки; препокриват се едина друга като керемиди.

Семената са сплескани, триъгълни, с дължина  до 2,5 см., с ципесто кафяво крило, не са годни  за консумация.

Отглеждането на ливански кедри е трудно, тъй като женското дърво е много капризно. Женското цвете трябва да може да избира прашец от около 300 различни индивида, в противен случай няма да се случи опрашване. За да се случи това, трябва да разполагате с цяла гора от ливански кедри. Дори има поговорка на Изток: „ Ти си капризна, като кедрова шишарка“ (това означава като капризно цвете). Въпреки това ливанският кедър е ценен обект на градинската и паркова архитектура. Познат е от 1683г. Добе се развива единично или в малки групи. В момента са отгледани няколко декоративни форми на този вид кедър.

Декоративни форми:

  • синя (f. glauca);

  • слабо разклонена (f. breviramulosa) – с рядка корона, дълги главни клони и много къси странични клони;

  • колонна (f. stricta) – с много дебели, къси главни клони, издигнати нагоре, с лъскави сиво- зелени игли;

  • плачеща (f. pendula);

  • усукана (f. tortuosa) – със съкъсени, навиващи се основни клонове;

  • ниска ( papa) -представлява кръгъл храст, висок до 1,5 м;

  • ниска конусовидна (f. papa pyramidata) – гъсто структурирано джудже, с клони, насочени нагоре.

Следва продължение:                                                                                           Н.Х.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *