Съзнанието е квантово състояние на материята
Очевидно това, че съзнанието е същност, или душа, или каквото и да е там, което прави човека човек – като тема няма да избяга
След като скоро писахме за Робърт Ланза и неговата теория наречена “Биозентризъм“ става ясно, че все повече учени търсят обяснение за самосъзнанието и съзнанието като цяло. Явно, че съзнанието не може да бъде обяснено само с функциите на мозъка като чисто физични свойства. И ето, че благодарение на работата на група невролози и физици теоретици за последните няколко години, вече можем най-после да открием начин за анализ на тайнственото и метафизично царство на съзнанието. Последният пробив в тази нова област е огласен от Макс Тегмарк от Масачузетския технологичен институт. Ученият твърди, чесъзнанието всъщност представлява особено състояние на материята.

„Както съществуват много видове течности, съществуват и много типове съзнание“ – Макс Тегмарк

С помощта на този нов модел Тегмарк твърди, че съзнанието може да бъде описано в термини на квантовата механика и теорията на информацията. Това ще ни позволи да разглеждаме такива загадъчни теми като самосъзнанието и защо възприемаме света в класически триизмерни термини, а не като безкрайна редица обективни реалности, предлагани преди възникването на интерпретацията за паралелни светове на квантовата механика.
Съзнанието винаги е било сложен въпрос за научно обсъждане. В края на краищата науката си има работа с ефекти, които може да се наблюдават и опишат математически, а съзнанието досега успешно се изплъзва от такъв подход. В повечето сериозни научни кръгове обикновеното споменаване на съзнанието може да доведе до незабавно изгнание в сферата на шарлатаните и окултистите.
Очевидно това, че съзнанието е същност, или душа, или каквото и да е там, което прави човека човек – като тема няма да избяга. Много ни е приятно да мислим, че съзнанието е избрало хората в качеството на единственото място за резервация, но еволюцията ни е дарила с мислещи мозъци, затова трябва да използваме нашето тях, за да разберем що е то съзнанието.
Последните опити да се формализира съзнанието са на Джулио Тонони, професор от университета на Уисконсин-Мадисън, който предлага теорията за интегрирана информация (IIT), а Макс Тегмарк се опитва да обобщи работата на Тонони от гледна точка на квантовата механика.
В своята научна работа „Съзнанието като състояние на материята“ Тегмарк смята, че съзнанието може да се разглежда като състояние на материята, наречено „перцептрониум“, което може да бъде диференцирано от други видове материя [твърди, течни, газообразни] с използването на пет математически обосновани принципа. Накратко, теорията взема за основа IIТ на Тонони – съзнанието се явява резултат от система, която може да натрупва и ефективно да използва информация – и я води към перцептрониум, определян като „обща субстанция, която е субективно самоосъзната“. Тази субстанция не само може да натрупва и използва данни, но също се явява неделима и единна.
Голяма част от изследването описва перцептрониума с термини на квантовата механика и разглежда защо ние възприемаме света в термини на класически независими системи, а не в термините на един голям взаимосвързан квантов миш-маш. Работата на Тегмарк не дава отговор на въпроса, какво предизвиква или създава съзнанието, но свидетелства, че съзнанието се определя със същите закони на физиката, които управляват и останалата Вселена.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *