Сълзите са красиви и уникални като снежинките

Как изглеждат сълзите под микроскоп?

Датският артист Морис Микерс [Maurice Mikkers] знае това, тъй като се е вглеждал в стотици сълзи. Изглежда сълзите могат да бъдат също толкова уникални и красиви, както и снежинките, разгледани под микроскоп.
Преди да започне да учи в училище за изкуства, Микерс работи в лаборатория. Затова и проявява интерес как температурата, влажността и дори причината за плач се отразяват на структурата на сълзите.
Съществуват 3 основни вида сълзи – базови, които поддържат окото влажно, рефлекторни сълзи, в резултат на дразнене, като възпаление или лук, и емоционални сълзи – тези, които са предизвикани от емоции като щастие или тъга.

Сълзи от вятър

Сълзи от вятър
Микерс иска да види как сълзите от мъка се различават от тези от лук. Това което знаем е, че емоционалните сълзи се различават по три допълнителни съставки – пролактин, адренокортикотропин, хормони на стреса и енкефалин, което е опиат.

Сълзи от лук

Сълзи от лук
Разбира се, когато става въпрос за емоционални сълзи, всеки има различен праг – една и съща сцена във филм може да разплаче едни, а други -не. Личностните ни качества също могат да играят роля за това как изглеждат сълзите ни под микроскоп.

Сълзи от емоции

Сълзи от емоции
Микерс започва процеса чрез събиране на сълзи в микропипети. След това сълзите се преместват в епруветки за да бъдат по-късно поставени на капки върху стъкло. Кристализирането може да отнеме от 5 до 30 минути, в зависимост от условията в околната среда.

Съществуват малко проучвания за това как точно, и защо кристализират сълзите, но Микерс има намерението да продължи работата си, като в същото време твори изкуство. Това че при едни и същи условия, при един и същи човек, при различни поводи, се създават различни кристали в сълзите, е изключително интересно.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *