Тест за определяне нивото на развитие на душата
Може да ви се стори, че всичко това са измислици-премислици и че Вие със сигурност сте на по-високо ниво. Направете изчисленията и за своите родители, роднини, приятели, братя, сестри и вероятно ще се замислите, че този нумерологичен тест не е лишен от логика. Това е само една обобщена представа за това, какво е предвидено да ви поднесе животът. Но не бързайте с изводите. За да е пълна и ясна картината са необходими много повече персонални пресмятания и тълкувания.
За да направите теста е необходимо последователно да сумирате всички цифри от своята дата на раждане.
Например: 6 април 1972 = 6+4+1+9+7+2 =29.
Или друг пример: 10 октомври 1976 = 10+10+1+9+7+6=43.
Обърнете внимание, че денят и месецът се сумират цели, т.е. не се делят на единици и десетици, когато са двуцифрено число. Отначало получавате двуцифрено число, а след това единично от 1 до 9. Само ако двуцифреното число е по-голямо от 59, тогава сумирайте още веднъж цифрите на десетиците и единиците. Именно това число е вашата съдба, влиянието на скритите сили, които идват отвън и в крайна сметка това, което ще Ви донесе бъдещето. Погледнете в коя група от двуцифрени числа попадате. Това показва нивото на развитие на Вашата душа.
Ако сте получили единично число, което не е посочено по-долу (това са някои дати след 2000 година), нивото на развитие на душата се определя по датата на зачатието или по астрологичен път.
  От 10 до 19
Първо ниво.
Това означава, че вие трябва да отделите преди всичко внимание на развитието на своята личност, да възпитавате в себе си воля, да усъвършенствате своето тяло и дух. Очакват ви земни дела, високите материи не са за вас.
От 20 до 29
Второ ниво.
Човекът, който се намира на това ниво, трябва да отработи земната си карма, опирайки се при това на своя произход, на опита на предците си. Трябва да развивате своята интуиция, да се научите да управлявате собственото си подсъзнание.
От 30 до 39
Това е нивото на хората, способни да оказват влияние върху съзнанието на околните. Ако се намирате на трето ниво на въплъщение, знайте, че Вашето призвание в този живот е да научите другите да гледат философски на живота, да ги научите на основите на битието. Затова на самите вас предстои да се учите много, за да можете после да предадете своите знания на другите.
От 40 до 49
Високо ниво на съзнание. Интелектуалец, философ, учител. Вие трябва да се стремите да познаете висшия смисъл на битието, основите на мирозданието. Вашата цел в живота е да се изкачите на ново ниво на съзнанието.
От 50 до 59
Човекът от петото ниво е наблюдател, посредник между Висшия Разум и хората. Вие сте носител на съкровена информация. Вашата цел е самоусъвършенстване в уединение. Но това не означава, че хората, принадлежащи към това ниво са винаги светли и чисти личности. Много често това са галеници на съдбата, които получават всички блага по-лесно от останалите. Често може да се наблюдава как тези хора спират да се грижат за себе си, да възпитават своята душа и падат ниско. Започват да живеят само като потребители. Разбира се, в бъдещия им живот ги очаква разплата и падане на още по-ниско ниво. Това ниво задължава да се води такъв начин живот, който би обогатил душата и облагородил рода.
Какво означават конкретните двуцифрени числа, например в случая полученото 29 и във втория пример – 43,  в живота на отделен човек, може да се види в тълкуването по-долу. Остава само още да се каже, че всеки 29 години в единия случай и всеки 43 години – във втория случай, в съдбата на тези хора се случват важни събития.
10 – щастливо число. Знак на чест и увереност в себе си. Това е подем и полет. Много благоприятно за бъдещето число.
11 – сложно число. Предупреждава за скрита опасност, изпитания и измяна. Такъв човек може да се занимава с окултни науки, но много предпазливо.
12 – символ на страдание и тревога. Човек с число 12 може да стане жертва на интриги. Той не трябва да влиза в противоборства, да членува във всякакви съюзи и организации, борещи се против когото и каквото и да е било.
13 – символизира промяна в плановете, мястото на пребиваване, предупреждава за опасност. Древните са казвали, че който разбира числото 13, получава сила и власт. Знак за сериозни промени в живота, както положителни, така и отрицателни.
14 – предупреждава човека за опасност от природни катаклизми: вятър, вода, огън и въздух. Заедно с това благоприятства сделките, бизнеса, но с определен риск. Ако ви се падне числото 14 при пресмятането на бъдещи събития, трябва да бъдете много внимателни.
15 – хората с това число притежават огромен темперамент в съчетание с личен магнетизъм, който те използват за постигане на целите си. 15 подпомага ораторското изкуство и музиката. Предрича късмет, но понякога кара хората да прибягват до магии за свои користни цели.
16 – вестител на бъдещи катастрофи или разрушени планове. Това число предупреждава за злата съдба, която може да застигне човека и за това, че решенията трябва да се вземат много внимателно, за да се избегнат фаталните тенденции.
17 – високодуховно число. Носи на човека щастие и промени в живота.
18 – число на разрушаването на духовната страна на света. Сред хората на 18 се срещат жестоки хора – това са семейни тирани, скандалджии, побойници, участници в различни размирици и антисоциални революции. В някои от случаите числото може да означава и бизнес, при това „мръсен“. Този знак е свързан с измама и предателство от страна на околните. То също така предупреждава за опасности от вода, огън и взривни вещества.
19 – символизира Слънцето. Изключително благоприятно число, което носи щастие, успех, уважение и признание.
20 – има двойствено тълкуване. От една страна, призив за действие, реализация на нови планове, но тези планове трябва наистина да бъдат грандиозни. От друга страна, това са препятствия по пътя за достигане на целта, които могат да бъдат преодолени чрез развитие на духовното начало в човека.
21 – символизира Вселената. Това е число на честта, на жизнения подем и успеха. То означава победа след битка. Много щастливо число от гледна точка на бъдещите събития.
22, 58 – това е числото на добрия, доверчив човек с един куп грешки зад гърба си. Предупреждава хората за заблужденията, за това, че те живеят в плен на своите илюзии и се пробуждат само в минута на опасност. По отношение на бъдещето числото изисква предпазливост във всичко.
23, 59 – притежава магическо въздействие, предвещава успех, помощ в работата и кариерата. По отношение на бъдещето това е добър знак, обещаващ късмет във всички начинания.
6, 24, 33, 42 – щастливо число: успех и подкрепа във всички нови дейности, късмет в любовта. По отношение на бъдещето е благоприятен знак.
25, 34 – способност за постижения чрез собствен опит. Числото не би могло да се нарече щастливо. Неговият притежател в началото на живота си поради своя характер се подлага на сериозни изпитания. По отношение на бъдещето е благоприятно число, тъй като човек, ръководейки се от своя жизнен опит, няма да направи една и съща грешка два пъти.
26, 35, 44, 53 – предупреждава за смъртна опасност в бъдещето. Този човек има изострено предчувствие за катастрофи. С годините в живота му има все повече разочарования и измами. Трябва да е колкото може по-предпазлив.
27, 36, 45, 54 – добър знак. Означава, че човек е възнаграден благодарение на продуктивното си мислене, съзидателния си труд и високите си интелектуални способности. По отношение на бъдещето числото е благоприятно.
28, 55 – много противоречив и двойствен знак. Човекът с това число притежава големи способности. Но това са хора с полуистини в съзнанието си и в опозиция на закона. В живота са склонни да вървят само по утъпкани пътища. По отношение на бъдещето числото не е съвсем благоприятно.
29, 38, 47, 56 – означава неискреност, лъжа и дори предателство от страна на обкръжаващите. Човек постоянно се сблъсква с тежки изпитания, измяна от страна на приятели и противоположния пол. Числото носи повишена опасност за бъдещето.
30, 39, 48, 57 – знак на умствено, интелектуално превъзходство над околните. Такива хора обаче не скриват влечението си и към материалните блага. Този знак е неутрален, той не предвещава нито щастие, нито нещастие. Всичко зависи от желанието на притежателя му.
31, 40, 49 – прилича на предишното, с тази разлика, че това са хора, вглъбени в себе си, често са самотни, дори когато са във водовъртежа от събития. От материална гледна точка не може да се каже, че е на късмет.
32, 41, 50 – този знак притежава същата магическа сила като 23. Човекът се намира в хармонични отношения с голям брой хора, но трябва да скрива своите планове от околните, иначе те няма да се сбъднат. Знакът е благоприятен за бъдещето.
37, 46 – знак на доброта, щастлива любов и дружба. Хармония с противоположния пол и късмет в съвместни проекти. За бъдещето е благоприятно.
43, 52 – достатъчно нещастен знак. Символизира революция, преврат, изпитания и удари на съдбата. Бъдещето е неблагоприятно.
51 – знак на огромни потенциални възможности, натура на воин. Предполага неочаквана кариера. Благоприятен е за военни, моряци, а така също и за всички лидери.
източник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *