Утрото е по-мъдро от вечерта
„Утрото е по-мъдро от вечерта“ – не  e просто изтъркано клише.
Всеки, който се е сблъсквал с нерешим проблем е чувал тази фраза. И също така сам се е убеждавал в правотата на това твърдение. Днес вече разполагаме и с научни изследвания, които потвърждават бабините съвети.
Сънят е време, в което отпускаме телата и умовете си, за да могат да функционират правилно. В същото време сънищата помагат на вътрешната комуникация на разума, в действителност сънят е по-скоро активен процес. Сънят подобрява паметта и позволява асимилирането на нова информация в съответствие с вече наличната.
При направеното проучване, доброволците са били разделени на две групи – спяща и будна. Спящата група се запознава със задачата вечерта и се опитва да я реши на следващия ден. Будната група също вижда задачата два пъти – първия път сутринта, и още веднъж същата вечер. Контролни групи решават същата задача само сутрин, или само вечер. За решаването на лесните задачи будната група се справила малко по-добре от спящата. За сложните задачи, обаче спящата група се справя значително по-добре в намирането на решение.
Оказва се, че ключова за намиране на решение на сложен проблем е способността да се адаптира решението на един проблем към друг. Например намирането на решението на 8+4=? използва подобна стратегия като на отговора на 5+3=? и 2+7=?. Когато се открие логическата връзката, всичко изглежда очевидно. За по-сложни проблеми от житейско естество обикновено помагат истории на близки и познати, изпадали в подобна на проблемната ситуация.
По време на сън се отключва преноса на информация между хипоталамуса, отговарящ за сегашните събития, и мозъчната кора, където се съхранява дългосрочната памет. Така можем да инкорпорираме решения от предишни проблеми в ума си и се справяме по-добре с настоящи такива.
Дори когато вече сме наясно с решението си преди да си легнем, е по-добре да изчакаме до сутринта, преди да предприемаме каквото и да е. Защото утрото е по-мъдро от вечерта, и то може да ни разкрие дори още по-добро решение на проблема ни.
източник: http://fresh-science.com/utroto-e-po-madro-ot-vecherta-veche-nauchno-dokazano/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *