Школа по масажи "Свети Никола" организира практики по Тай Дзи Донг

Повече информация относно практиките може да получите на: 0886638311 или 0898604751

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *