сколиоза
Концепцията за деформация на черепните кости в резултат на пренатални влияния или въздействия по време на раждането без съмнение представлява “предразполагащ конституционен фактор”, влияещ от самото начало. Всъщност, близнаци, тумор, тазова деформация на майката или травма могат да бъдат от голямо значение дори в пренаталния период. Връзката между сколиозата и генетичните фактори не е доказана, но може да има определена връзка със структурата на таза на майката, която определя здравето на потомството.
Актът на растеж подчертава ролята на хипофизата и зависимостта му от физиологичната подвижност на клиновидната кост. Убедително е доказано, че има определена връзка между физиологичната мобилност на тази жлеза и нейната функция.

Като се има предвид ролята на централната нервна система или 24 гръбначни нерви, не е изненадващо, че може да се наблюдава отслабване на мускулите, намаляване на съпротивлението на гръбначния стълб, повишена склонност към мобилност, електромиографски признаци на функционален дисбаланс и всички други гореспоменати дефицити, особено в условията на лоша наследственост, лошо хранене и др. Разбира се, наследствеността може да бъде фактор, но сколиозата, не е наследствено заболяване.
Тук са необходими някои разяснения. Юношеската идиопатична сколиоза е по-често срещана при първородните деца, те преминават през по-труден родов акт. Разликата в развитието между мъжкия и женския таз обяснява защо момичетата имат сколиотичен гръбначен стълб по-често от момчетата. Мъжкият таз е по-тежък, по-дълбок и по-тесен от женския. Туберозите са по-близо един до друг, срамната арка е по-тясна, а симфизата е по-дълга. При жените, напротив, конфигурацията е по-къса и по-широка. В резултат на това, при жените, стабилността на сакрума, който е по-къс и по- слабо извит, в резултат на което е на лице по- слабо ефективна ставно- сухожилна архитектоника, отколкото при мъжете.
Според Съдърланд, напрежението в falx cerebri и в tentorium cerebelli , което е в основата на това заболяване, може да бъде отстранено . Той изтъква важността, такава корекция да се прилага веднага след раждането, като не се позволява дефектът да прерасне в алгоритъма за растеж, който е много бърз в този момент. Той смята, че коригирането на съосието между тилната кост и сакрума ( възстановяване на кранио- сакралното динамично взаимодействие),ще предотврати развитието на деформация в бъдеще.

Защо юношеската сколиоза сякаш спи във времето и изведнъж се проявява? Причината за това не е трудна за намиране. Тялото перфектно се адаптира, компенсирайки малки отклонения и те остават незабелязани. Въпреки това, в даден момент, по време на периода на растеж, леко нараняване, сакроилиачна сублуксация, инвалидизиращо заболяване, недохранване, нарушения в пародонта или някакъв друг фактор могат да я провокират. С внимателно разпитване се оказва, че например една жена никога не е могла да носи права пола, а мъжът е притесняван от скованост в гърба. Лекарят, който е наясно със структурните явления, винаги може да намери потенциална кривина, ако търси внимателно.
На практика определянето на нивото на главата е лесно. Стоейки зад пациента, държейки главата си правилно, лекарят просто поставя палците си леко под тила от двете страни и отбелязва относителното ниво на двата палеца. Това трябва да се сравни с нивото на сакрума. Тук е необходимо известно обучение. “

Автор: Николай Христов- Мед. рехабилитатор- ерготерапевт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *